Moje kwalifikacje:

Jestem specjalistką psychologii klinicznej, psychoterapeutką oraz certyfikowaną terapeutką środowiskową Sekcji Psychiatrii Środowiskowej i Rehabilitacji Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Ukończyłam psychologię na Uniwersytecie Jagiellońskim, szkolenie specjalizacyjne w zakresie psychologii klinicznej w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie, a także 4-letni całościowy kurs psychoterapii organizowany przez Oddział Leczenia Zaburzeń Osobowości i Nerwic Szpitala Specjalistycznego im. J. Babińskiego w Krakowie, atestowany przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Przygotowuję się do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Moja praca wymaga ode mnie ciągłego podwyższania moich kwalifikacji, realizuję to poprzez uczestnictwo w licznych szkoleniach, konferencjach i stażach.

Pracuję pod stałą superwizją (w trybie indywidualnym i grupowym) prowadzoną przez certyfikowanych superwizorów Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Pracuje w podejściu psychodynamicznym, zgodnie z zasadami Kodeksu Etyczno- Zawodowego Psychologa oraz Kodeksu Etycznego Psychoterapeuty.

Doświadczenie zawodowe:

Od 2006 roku pracuję w obszarze pomocy psychologicznej oraz psychoterapeutycznej.

Poza prowadzeniem prywatnej praktyki pracuję w Oddziale Klinicznym Psychiatrii Dorosłych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, w Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej oraz w Poradni Zdrowia Psychicznego „Medi-Li-Norm”.

Współpracowałam m.in. z ośrodkami:

  • Zakład Terapii Rodzin Katedry Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego
  • Oddział Ogólnopsychiatryczny 6A Szpitala Specjalistycznego im. J. Babińskiego w Krakowie
  • Oddział Leczenia Zaburzeń Osobowości i Nerwic 7F Szpitala Specjalistycznego im. J. Babińskiego w Krakowie
  • Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób z autyzmem, Krajowe Towarzystwo Autyzmu w Krakowie