Moje kwalifikacje:

Jestem psychologiem, psychoterapeutą oraz certyfikowanym terapeutą środowiskowym Sekcji Psychiatrii Środowiskowej i Rehabilitacji Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Ukończyłam psychologię na Uniwersytecie Jagiellońskim a także 4-letni całościowy kurs psychoterapii organizowany przez Oddział Leczenia Zaburzeń Osobowości i Nerwic Szpitala Specjalistycznego im. J. Babińskiego w Krakowie, atestowany przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Przygotowuję się do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Jestem w trakcie szkolenia specjalizacyjnego w zakresie psychologii klinicznej w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie.

Moja praca wymaga ode mnie ciągłego podwyższania moich kwalifikacji, realizuję to poprzez uczestnictwo w licznych szkoleniach, konferencjach
i stażach.

Pracuję pod stałą superwizją (w trybie indywidualnym i grupowym) prowadzoną przez certyfikowanych superwizorów SNP PTPsychiatrycznego.

Pracuje zgodnie z zasadami Kodeksu Etyczno- Zawodowego Psychologa oraz Kodeksu Etycznego Psychoterapeuty.

Doświadczenie zawodowe:

Od 2006 roku pracuję w obszarze pomocy psychologicznej oraz psychoterapeutycznej.

Poza prowadzeniem prywatnej praktyki pracuję w Oddziale Klinicznym Psychiatrii Dorosłych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, w Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej oraz w Poradni Zdrowia Psychicznego „MediNorm”.

Współpracowałam z ośrodkami:

  • Zakład Terapii Rodzin Katedry Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego
  • Oddział Ogólnopsychiatryczny 6A Szpitala Specjalistycznego im. J. Babińskiego w Krakowie
  • Oddział Leczenia Zaburzeń Osobowości i Nerwic 7F Szpitala Specjalistycznego im. J. Babińskiego w Krakowie
  • Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób z autyzmem, Krajowe Towarzystwo Autyzmu w Krakowie